Hajen

 

Verksamheten - Hajen

Äldrebarnsavdelningen: Hajen

 

Hajen är en äldrebarnsavdelning som innefattar två personal – Carina och Cecilia och ungefär 13-16 barn.

 

När man fyller fyra år är man redo att börja på vår äldrebarnsavdelning Hajen. Där finns det mer kompisar som är vetgiriga och älskar att upptäcka världen omkring sig. Barnet behärskar mycket redan och har en önskan att lära sig att behärska nya färdigheter. På Hajen önskar vi att skapa en miljö för barnen där det får finnas plats för utveckling i varje barn. Barnet skall uppleva trygghet och bekräftelse så att det vågar pröva nya saker och tillägna sig kunskap.

 

Vi arbetar på ett tema-inriktat sätt där vi vill ta tillvara barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att vara lyhörda för vad barnen vill upptäcka, samtidigt som vi är grundade i förskolans läroplan med dess strävansmål, kan även de till synes små sakerna i vardagen bli en start till ett nytt äventyr. Vi låter språket och kommunikation, matematiken, estetiken, naturvetenskapen, tekniken med mera vävas in på lekfulla sätt i olika teman. Vi arbetar hela tiden även med likabehandling och hur vi ska vara mot varandra.

 

Leken är viktig och nödvändig för barns lärande och välbefinnande. Vi har en önskan att skapa miljöer som lockar till lek. Detta har vi gjort genom att skapa rum för avskild lek samtidigt som det finns rum anpassade till lek där många barn innefattas samtidigt.

 

En dag på Hajen

8.00   - Frukost

9.00   - Utevistelse

10.00 - Samling med fruktstund

10.15 - Aktivitet med olika innehåll

11.00 - Lek och lärande

12.00 - Lunch

13.00 - Sagovila

13.30 - Lek ute eller inne

15.00 - Mellanmål

15.30 - Lek ute eller inne

 

Dagens aktiviteter har olika innehåll beroende på veckodag. Temasamlingarna fylls av allt från sagor och berättelser, naturvetenskapliga experiment, fantasidans, musik, skogsutflykter med mera. I ett tema-arbete om havet kan till exempel Hajen Kaj dyka upp på samlingen och vi kan utforska vattnets egenskaper i olika experiment tillsammans. Vi kan använda vår lär-platta för att tillsammans till exempel söka information om havet i vår närmiljö, göra egna haj-filmer eller varför inte en haj-bok och mycket mera. Att använda de möjligheter som tekniken öppnar upp för gör att hela världen kommer närmare.

 

Vid måltiderna på avdelningen delar vi upp oss vid olika bord för att måltiden ska vara lugn och trevlig för alla barn. Barnen får träna sig att ta mat själva från skålarna på bordet. Vi samtalar vid bordet om det som för tillfället intresserar barnen. Vi ser måltider och omsorgsituationer som lärande i sig. Efter lunchen är det dags för vila. Vi läser en bok tillsammans eller lyssnar på en saga vilket blir en stunds nedvarvning mellan aktiviteterna.

 

Mellan vilan och mellanmålet finns utrymme för barnet att välja olika aktiviteter; leka, skapa, spela spel, bygga med mera. Ibland går vi ut för att leka i trädgården. Våra fyra och fem-åringar har även skolförberedande böcker som de får ”jobba i” vilket de brukar vara stolta över. Leken avbryts en stund av mellanmålet som är olika varje dag. Dagen avslutas med lek och skoj inne eller ute beroende på väder.