Fiskens värderingar

Om oss - Värderingar

Förskolan Fiskens centrala värderingar


Värderingar:


 • Personalkooperativ där både delägare och vikarier skall ha en delaktighet i de beslut som påverkar den dagliga verksamheten. Ekonomi, arbetsmiljöfrågor och anställningsfrågor är styrelsefrågor, men annars finns en stor möjlighet att påverka innehållet i arbetsdagen. Kort beslutsväg!


 • Att alla individer – barn, föräldrar och personal är värda respekt och uppmärksamhet. Att varje individ är skapad unik och har rätt att utvecklas under gynnsamma förhållanden.


 • Vi vill stödja och inspirera till ett livslångt lärande både för personal och barn.


 • Frisk arbetsplats för barn och vuxna. Vi arbetar på ljudmiljön, stressrelaterade situationer och jobbar aktivt med friskvård.Praktiska konsekvenser utifrån våra värderingar:


 • Att avdelningen Spiggen inte är större än max 9 -12 barn, utifrån att de yngre inte rekommenderas av Skolverket att vara i stora grupper.


 • Vi jobbar Reggio Emilia-inspirerat. Sång, skapande och drama har en naturlig del i verksamheten.


 • Att vi firar de kristna högtiderna; påsk och jul. Vi ber bordsbön.


 • Vi erbjuder och uppmuntrar all personal till fortbildning.


 • Månadsbrev till föräldrar där vi ger information om verksamheten och teman.


 • Att vi är noga med trivseln och klimatet på arbetsplatsen. Nöjda fröknar ger nöjda barn (förhoppningsvis). Vi tycker det är viktigt att hålla uppe värderingsfrågor och empatifrågor.


 • Vi har i stor utsträckning sanerat sockret… Rikligt med grönsaker och en uppmuntrande inställning till rörelse och naturen.


 • Att skapa en stimulerande utemiljö som ger lust till lek, rörelse och lärande utifrån vårt skolträdgårdsprojekt där barnen får möjlighet att både så, se och smaka.